Πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”

Το Πρόγραμμα "Εξοικονομώ–Αυτονομώ" σχεδιάστηκε με γνώμονα την ενεργειακή εξοικονόμηση