Πιστοποιήσεις


Τα γερμανικά κουφώματα CLAUFEN είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφες αυστηρές που ανταποκρίνονται στα Διεθνή Ευρωπαικά πρότυπα και αποτελούν υπόδειγμα πιστοποιημένης ποιότητας.


Γιατί εμάς;


Εξαρτήματα και υλικά κατασκευής ευρωπαϊκών προδιαγραφών πιστοποιημένα από αναγνωρισμένους φορείς

Παράδοση και τοποθέτηση των κουφωμάτων σας στην ώρα που εσείς τα χρειάζεστε.

Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας και service μετά την τοποθέτηση.